Pojďme začít
Novou sametovou revoluci!
20. října 2018
v Praze

Deklarace


Evropská unie nefunguje.

Neplní, co si od ní lidé slibovali, co si přáli a co potřebují.
Evropská unie neustále koncentruje moc, zbytečně odebírá pravomoci členským státům.
Rozhoduje se o nás bez nás.

Evropská unie vytváří přeregulované tržní prostředí, které zbytečně snižuje konkurenceschopnost na světových trzích. Tím ohrožuje životní úroveň všech občanů v dlouhodobé perspektivě.

Evropská unie prosazuje unifikaci v oblastech, kde by měla převládat diverzifikace a pluralita.

Evropská unie není demokratická: Na rozhodování v Evropské unii mají občané jen zdánlivý vliv. Fakticky rozhoduje centralizovaná byrokracie.
Evropská unie záměrně nebere ohled na vůli, názory a přání občanů, ospravedlňuje to stejnými argumenty, jako všechny autoritativní režimy:

„Víme, co je pro vás dobré, a my vám to přikážeme.“

Roste přesvědčení, že není možné takto dál pokračovat. Pokračování tohoto modelu spolupráce evropských států nevyhnutelně povede ke krizím a nakonec k rozpadu.

Sametové rozdělení Československa proběhlo pokojně a zdárně, ale není důvod předpokládat, že by to v případě EU probíhalo stejně. Evropská unie nemá plány, které by zajistily konstruktivní pokojný vývoj.

Přejeme si, aby existovala spolupráce mezi všemi evropskými státy, aby to byla spolupráce založená na svobodném a demokratickém rozhodování.

Je na nás, abychom našli postup,
• jak zabránit zbytečným škodám,

• jak vytvořit vhodné podmínky pro spolupráci,

• jak obnovit vzájemný respekt, demokracii, suverenitu a férovou soutěž,

• jak obnovit principy právního státu a rovnost před zákonem,

• jak upevnit společnou bezpečnost,

• jak chránit svobodu každého evropského státu.

Naším společným cílem je najít lepší vývoj evropského kontinentu, najít cestu ke svobodné budoucnosti.

Jde to i jinak!

Chcete lepší Evropu? Chcete silnější Evropu?
Existují i jiné cesty, než je Evropská unie. A změna může být sametová.
Každý, kdo chce podpořit Alternativu, má jedinečnou možnost se k nám přidat. Ať už je vaše politická orientace jakákoliv, máme společný cíl.
Tyto myšlenky můžete podpořit podpisem naší Deklarace.

Podpořte nás svým podpisemPřidejte se k nám
20. října 2018
ve 14 hodin
na Palachově náměstí

Na veřejném happeningu nazvaném Nová sametová revoluce v EU se sejdou zástupci mnoha zemí (například z Velké Británie, Francie, Německa, Estonska, Litvy, Polska a dalších).
Přijďte společně s námi diskutovat o budoucnosti Evropy!

Kontakt

Kontakt: info@theAlternative.eu

Jsme skupina europoslanců, kteří nejsou spokojeni se současným stavem Evropské unie. A nejen to – jsme schopni ji změnit k lepšímu.